KIVIVILLAN OMINAISUUDET

 In TEKNINEN ja TEOLLISUUSERISTYS @fi

KIVIVILLA

KIVIVILLA. Ominaisuudet. Lämmönjohtavuus. Lämmönjohtavuuskerroin(λ-arvo) määräytyy lämpötilan mukaan. Kivivilla eristää lämpöä tehokkaasti, eikä esimerkiksi palaminen vaikuta näihin ominaisuuksiin. Kivivillan lämpötilaero äärimmäisissä lämpötiloissa on riittävän korkea suojaamaan kivivillakerroksen toisella puolella olevat materiaalit ja rakenteet syttymiseltä.

Lämmön vaikutus

Lämmön vaikutus. Kuten edellä on kerrottu, kivivilla sietää yli 1000 °C lämpötilaa, ja samalla sidosaine häviää materiaalista 250 °C ja sitä korkeammissa lämpötiloissa. Sidosaine höyrystyy, kun lämpötila on yli 250 °C. Sidosaineen höyrystyminen ei kuitenkaan riko kivivillan rakennetta, sillä tiivis ja kerrosmainen rakenne pitää kuidut paikoillaan. Näin materiaali säilyttää jäykkyytensä ja suojaa rakenteita palamiselta. Lämpöeristysmateriaalin kuitu kestää hyvin lämpötilamuutoksia, kivivilla sopii myös korkean lämpötilan käyttöolosuhteisiin. Lämpöeristysmateriaalit on kuitenkin asennettava oikein, jotta mekaaninen paine ei muuta eristyskerroksen muotoa sidosaineen höyrystyessä. Lämpöeristysmateriaalit on myös asennettava oikein, jotta mekaaninen paine ei muuta eristyskerroksen muotoa sidosaineen höyrystyessä. Paloturvallisuutensa puolesta kivivilla kuuluu turvallisimpaan A1-luokkaan.

Akustiset ominaisuudet

Akustiset ominaisuudet. Kivivilla koostuu tiiviisti toisiinsa sidoksissa olevista kivikuiduista, joiden välissä on ilmaa. Tällainen materiaali eristää ääntä tehokkaasti jo rakenteensa puolesta, joten kivivilla suojaa hyvin ilman välityksellä kantautuvalta melulta ja väliseinien sekä laipioiden kautta kuuluvalta askelmelulta. Ilman välityksellä leviävän melun eristyksestä kertova R'w-arvo (dB) viittaa rakennuksen välirakenteiden ilman kautta leviävän melun eristyskykyyn. Mitä suurempi arvo on, sitä vähemmän melua rakenteen läpi kantautuu. Askelmelun eristämiseen viittaava LVv-arvo (dB) kertoo rakennuksen välilaipioiden meluneristyksestä. Askelmelu tarkoittaa esimerkiksi myös lattiaan tai kattoon koputtamista. Mitä pienempi kyseinen L'n,w-kerroin on, sitä paremmin rakenne eristää askelmelua.

Vesitiiviys ja höyrynläpäisy

Vesitiiviys ja höyrynläpäisy. Eristysmateriaalien kosteus heikentää eristäviä ominaisuuksia. Sateessa lionnut kivivilla voi näyttää kostealta, mutta tosiasiassa kosteus ulottuu vain muutaman millimetrin syvyyteen. Huokoisuudestaan huolimatta käsitelty kivivilla ei ime vettä. Jos vesi painetaan kivivillaan voimalla, vettä imeytyy jonkin verran, mutta paineen päätyttyä vesi höyrystyy ja materiaali on taas kuiva eli sen alkuperäiset eristysominaisuudet palautuvat. Useimpien polymeerieristysmateriaalien höyrynläpäisykyky on verrattain huono materiaalin rakenteen vuoksi. Niinpä väliseinissä, joissa on käytetty näitä materiaaleja, on huomattava höyrysulku, ja puutteellinen ilmanvaihto voi johtaa kosteuden kertymiseen rakennukseen.  Kivivilla läpäisee höyryä (höyrysulku vastaa ilman vastaavia ominaisuuksia). Siksi myös kivivillalla eristyt rakennukset “hengittävät”, ja rakennuksen sisäilma on hyvä.

Ympäristöystävällisyys

Ympäristöystävällisyys. Kivivilla on ekologinen materiaali, sillä se on valmistettu luonnonkivestä. Se on myös yksi niistä harvoista teollisuustuotteista, jotka auttavat säästämään enemmän energiaa kuin mitä ne itse kuluttavat. 50 vuoden aikana perinteinen eristysmateriaali voi auttaa säästämään 100 kertaa enemmän primäärienergiaa kuin sen valmistukseen, kuljetukseen ja hyödyntämiseen on käytetty. Lämmitykseen tarvitaan vähemmän fossiilisia polttoaineita, ja siksi myös ilmansaasteita muodostuu vähemmän: CO2, SO2 ja NOx. Energiatasapaino on positiivinen jo 5 kuukauden kuluttua eristyksen asentamisesta. Esimerkiksi lämpöputkien eristyksessä energiankulutus voi maksaa itsensä takaisin jo 24 tunnissa: energiaa kuluu jopa 10 000 kertaa vähemmän.

Recommended Posts
OTA YHTEYTTÄ

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search

Tekninen eristys. Hyvän eristyksen tunnistaa siitä, että se on tehty huolellisesti (vaatimustenmukainen = tehty oikein) hyvistä materiaaleista (on käytetty käyttötarkoitukseen ja olosuhteisiin sopivia eristysmateriaaleja), toimii hyvin eli säästää energiaa (lue: omistajan rahaa) parhaalla mahdollisella tavalla ja näyttää hyvältä (on hyvällä omalla tunnolla ja huolellisesti tehty) eli ongelmia ei ole ja ylipäänsä koko eristyksen voi unohtaa... Hyvä eristys on harvemmin halpa, sillä silloin ei voi käyttää laadukkaita materiaaleja tai päteviä työntekijöitä ja myös aikaa on säästettävä asentamisessa sekä eristyksen suunnittelussa. Eristystä tilattaessa saatu säästö voi johtaa korkeisiin käyttökustannuksiin. Hyvin tehty eristys maksaa itsensä nopeasti takaisin, ja tuo myös jatkuvaa säästöä pitkällä aikavälillä pienemmän lämpöhukan ansiosta.Нержавеющая сталь марки 304/316 Нержавеющая сталь: Нержавеющая сталь – это общее название типов стали, содержащих не менее 12% Cr и в различных количествах Ni, Mo, C, Ti и др. По сравнению с другими типами стали нержавеющая сталь характеризуется значительной коррозионной стойкостью в окислительной среде. Впервые нержавеющая сталь применялась после окончания Первой мировой войны – главным образом в машиностроении и химической промышленности. Сегодня нержавеющая сталь используется во многих отраслях, начиная от бытовых столовых приборов до различных решений в пищевой промышленности, обрабатывающей промышленности, автомобилестроении и других отраслях. В настоящее время применяются следующие типы нержавеющей стали: ферритная, мартенситная, аустенитная и аустенитно-ферритная сталь.